Lid gegevens wijzigen

Wij willen onze ledenadministratie graag up-to-date houden en middels het formulier hieronder kunt u adreswijzigingen, nieuw telefoonnummer of emailadres aan ons doorgeven.

Voor onze jeugdleden die niet over een eigen telefoonnummer of emailadres beschikken gaarne de gevens van de ouders/verzorgers vermelden.

Wijzigen lid gegevens

Het is van groot belang dat uw lidgegevens up-to-date zijn. Vooral adres, telefoonnummer en emailadres. U kunt mutaties hieronder doorgeven.