Vrienden van Stormvogels

Nieuwsbrief maart 2017

Verloop eerste competitiehelft senioren 2016-2017 (Dieter van Laar)

Zondagsenioren 1 en 2
Het eerste elftal van de zondag startte de competitie met twee nieuwe gezichten aan het roer, hoofdtrainer Sjaak Lettinga geassisteerd door Rick Kluijskens, beiden oud-eerste-elftalspelers. Doordat bijna zo goed als het gehele tweede elftal was vertrokken naar elders, bleef er voor beide oefenmeesters slechts een selectie van 18 spelers over. Een veel te smalle basis; dat bleek al voor de aanvang van de competitie, want in de voorbereiding raakte Mehran Teimori, afkomstig van United/DAVO, dusdanig geblesseerd dat hij dit seizoen niet meer aan voetballen toe zal komen. Gelukkig kon A-junior Stijn van der Voort (17 jaar) tijdens het lopende seizoen deze opengevallen rechtsbackpositie innemen. In het najaar kreeg middenvelder Danny Blok eveneens blessureleed aan zijn knie en hij is daardoor voorlopig uit de roulatie. Daar staat tegenover, dat Rowan van Eijk (knie en eind vorig seizoen geblesseerd geraakt) op de goede weg terug is. Op Husyin Yilmaz kan Sjaak Lettinga sinds eind vorig jaar een groot aantal wedstrijden geen beroep doen door een schorsing.

De start van ons eerste elftal was vrij goed. Uit de eerste vier wedstrijden werden acht punten behaald en dat was net zoveel als het aantal van de eerste acht wedstrijden het vorig seizoen. Eerlijkheidshalve moet wel vermeld worden, dat Vrouwen Fortuna een behoorlijke stempel op die eerste vier wedstrijden drukte. Uit de negen wedstrijden daarna werden slechts vijf punten in de wacht gesleept zodat de eerste competitiehelft met 13 punten werd afgesloten. Zodoende is Stormvogels van de subtop afgegleden naar de bodem van de tweede klasse. De grootste nederlaag werd thuis met 2-6 geleden tegen KFC.
De leden hebben in januari jl. ingestemd met het beleidsplan van het bestuur waardoor in het volgende seizoen geen elftal van Stormvogels meer aan het zondagamateurvoetbal zal meedoen. Dit betekent niet dat de spelers de tweede competitiehelft niet meer hun uiterste best zullen gaan doen. Integendeel, de spelers zullen alles in het werk stellen aan het eind van de competitie niet bij de onderste vier te eindigen. Belofte maakt schuld!
De start na de winterstop is voortvarend. Achtereenvolgens zijn Zaanlandia en de Foresters aan de zegekar gebonden.

Het tweede elftal, een enthousiast vriendenteam, komen we met 13 punten uit 13 wedstrijden op een negende plaats tegen.

Damesteam
Ons enige damesteam, het elftal van leider Wim Haasnoot, startte de competitie heel enthousiast, maar binnen een paar maanden moest dit team uit de competitie genomen worden. De reden: te veel langdurig geblesseerden. In januari zou een doorstart gemaakt worden, maar dit feest ging niet door: een paar dames zijn heel positief geblesseerd, zij zijn in verwachting.

Zaterdagsenioren 1 en 2
Trainer Marco Adema met zijn assistent Patrick Pronk startte met een heel grote en jonge selectie bij de zaterdagsenioren. De vele oefen- en bekerwedstrijden waren niet genoeg om tot een definitieve selectie te komen. Toch zijn de eerste zes wedstrijden succesvol verlopen; alleen tegen koploper FC Velsenoord had Stormvogels een off-day met een 0-6-nederlaag. Uit de eerste 6 wedstrijden werden 15 punten behaald; de 7 wedstrijden daarna verliepen wisselvallig, het totaal momenteel is 24 punten uit 13 wedstrijden. Daarmee bezet het team van Adema een gedeelde vierde plaats. In de winterstop zijn veel oefenwedstrijden gespeeld die bijna allemaal positief zijn verlopen. Daarom zal in de resterende 9 wedstrijden worden geprobeerd om een periodekampioenschap in de wacht te slepen.
Het tweede zaterdagelftal bezet met 19 punten uit 13 wedstrijden een achtste plaats, terwijl het derde (belegen) team een mooie tweede plaats met 27 punten uit 11 wedstrijden heeft weten te bereiken.

Stormvogels jeugd springlevend! (Stefan Hoekstra)
Inmiddels zijn we de winterstop doorgekomen, in tegenstelling tot eerdere verslagen wil ik in dit stuk niet teveel uitweiden over de uitslagen van de jeugdteams. De uitslagen zijn gelukkig allemaal online voor ons allen te vinden. De resultaten blijven belangrijk, echter het vergroten van het plezier en het verbeteren van de aantrekkingskracht is een belangrijker aandachtsgebied voor de jeugdcommissie in de huidige situatie.

Dit is dan ook exact waar het najaar van 2016 om heeft gedraaid. Het vergroten van de betrokkenheid van de spelers én ouders, het vergroten van de kennis van het kader en het uitbreiden van het vrijwilligersbestand bij de jeugd. Met een actieve (nieuwe) commissie jeugd-activiteiten zijn er veel activiteiten georganiseerd en dit blijven wij ook doen. Een spokenjacht, openingsdag, casino en kerstdisco zijn zo maar wat voorbeelden van de activiteiten. Tevens sturen we al onze jeugdleden een verjaardagskaart wat weer goed is voor de binding van onze leden.

Voor het vergroten van de kennis van onze trainers is in samenwerking met de KNVB een trainerscursus georganiseerd. De jeugdtrainers zijn ontzettend belangrijk. In hen hebben we ook kunnen investeren in samenwerking met de Vrienden door middel van mooie trainersjassen, bedankt!
Het vrijwilligers-bestand is gelukkig gegroeid, en hoe mooi is het om te melden dat Michiel Langbroek en Robert Engels de functie van onze interim jeugdvoorzitter (Hans Willemse) gezamenlijk willen gaan overnemen. Deze mannen die van kinds af aan in Zeewijk te bewonderen zijn geweest, zijn een mooie versterking voor de jeugdcommissie.
De resultaten van al deze acties zullen pas op lange termijn zichtbaar gaan worden. Maar dat we stappen vooruit zetten is duidelijk.

Koers 2022, richting 110 jaar Stormvogels, naar een gezonde toekomst (Nico Stoker)
In januari besloot de buitengewone ledenvergadering van IJVV Stormvogels unaniem het nieuwe beleidsplan te omarmen. In het beleidsplan richten wij ons vizier volledig op de eigen jeugd en voetbal op zaterdag. De ambitie is uitgesproken om binnen een paar jaar met twee selectieteams door te stoten naar de 2e klasse en de reserve 2e klasse.

Als voorzitter mocht ik ons beleidsplan presenteren aan de leden. ’’ Een logische stap wat mij betreft zonder hele grote emoties. Jongeren voetballen tegenwoordig liever op zaterdag. Ik zie het als een maatschappelijk trend. De timing is goed te noemen want we zijn financieel gezond, hebben een zeer actieve jeugdcommissie, een kwalitatief uitstekende jeugdopleiding, een prima accommodatie en een trouwe groep sponsoren. De ledenvergadering was unaniem in haar oordeel en iedereen ziet in dat dit een kans is die we moeten benutten. Bestuur, leden en onze adviesraad kiezen daarom eendrachtig voor het plan.’’
In een combinatie van onze zondag en zaterdagselectie hopen we tot een evenwichtige selectie te komen. Bovendien stromen een aantal talentvolle A-junioren door. We gaan vol aan de bak met een sterk getinte IJmuidense selectie.’’. Stormvogels zal zich ook in de nabije toekomst blijven onderscheiden. Daarnaast maken de eisen vanuit de KNVB ten aanzien van het jeugdvoetbal vernieuwing ook noodzakelijk. Daar hebben we al een voorschot op genomen waar de KNVB zeer tevreden over is.

’’Onze missie is: eigen spelers zoveel mogelijk behouden, jeugd door te laten stromen naar de selectie en werken aan ons imago. Ook de breedtesport heeft nadrukkelijk onze aandacht in combinatie met het organiseren van leuke evenementen voor jong en oud en we streven naar een jaarlijkse ledenaanwas van 5%,’’.

De VRIENDEN
Inkomsten:
Halverwege het seizoen is 80% van de betalingen van onze Vrienden binnen. Dit betekent dat vooralsnog de handrem moet worden aangetrokken voor wat betreft verdere ondersteuning binnen de vereniging.

Bestedingen:
– Algemeen (kosten voor betalingsverkeer zakelijke rekening en onze Nieuwsbrief)
– Attenties voor zieke vrienden
– Bijdrage aan de prijzen van de Kerstbingo
– Jaarlijkse bijdrage aan de stichting sponsoring Stormvogels
– Jaarlijkse structurele bijdrage aan de vereniging
– Ondersteuning van de jeugdafdeling
– De wedstrijdbal
– Bijdrage aan de buitenlandse reizen van zondag- en zaterdagselectie tijdens de winterstop.

Toelichting:
Met de ondersteuning van de jeugdafdeling is op de vorig seizoen ingeslagen weg verder gegaan en is deze bijdrage inmiddels gelijk getrokken aan de structurele bijdrage aan de vereniging.
Begin september 2016 is er op verzoek van het bestuur van de Vrienden door een financiële deskundige naar onze financiële administratie gekeken. De conclusie was dat de gevoerde boekhouding op zorgvuldige wijze wordt gevoerd en voldoet aan alle daaraan te stellen eisen.
Misschien kent u nog iemand in uw omgeving die Stormvogels een warm hart toedraagt en wil toetreden tot de Vrienden. U weet het: de tegenprestatie hiervoor bestaat uit een toegangsbewijs voor de wedstrijden van het eerste elftal, koffie en sterke verhalen tijdens de rust.

Met sportgroeten en tot spoedig ziens op Zeewijk.
Het bestuur van de Vrienden.

Bankrek NL48INGB0006730762
t.n.v. Vrienden van IJ.V.V. Stormvogels- IJmuiden